Karta VIP Kokoo upoważnia posiadacza do darmowego wejścia do klubu
oraz 10% rabatu na wszystkich barach dostępnych w klubie

1. Przed użyciem karty członkowskiej należy ją podpisać na
odwrocie. Każdorazowo przy wejściu na imprezę należy okazać kartę
członkowską. W przypadku wątpliwości co do tożsamości posiadacza Karty
Klubowej obsługa klubu może poprosić posiadacza Karty o okazanie
dowodu tożsamości, celem weryfikacji tożsamości. Brak karty oznacza
niemożność skorzystania z przywilejów wiążących się z członkostwem w
klubie.

2. Karta klubowa jest imienna i nie powinna być przekazana osobom trzecim.

3. Pierwszeństwo wstępu do klubu mają posiadacze Kart Klubowych

4. Rabat wynikający z posiadania karty członkowskiej nie obejmuje
produktów objętych promocją oraz wyrobów tytoniowych

5. Karta klubowa została wydana przez Klub Kokoo i pozostaje jego
własnością.

6. Klub zastrzega sobie prawo do odebrania Karty Klubowej jej
posiadaczowi, jeśli naruszy on którykolwiek z punktów regulaminu.

Łódź, Moniuszki 1
tel: +48 690-433-154
e-mail: kontakt@klubkokoo.pl

MANAGER
Iza Fomaidis
tel: +48 690-433-154
Szef Baru GOLD STAGE
Michał Pająk
Szef Baru BLACK STAGE
Szymon Jabłoński